voor een dijk van een testament

Testament Recht | voor een dijk van een testament

Allereerst wil ik mij graag aan u voorstellen:

Ik ben Hilda Dijksma en eigenaar van het bedrijf Testament Recht.
Mijn functie is erfrechtspecialist in testamenten, levenstestamenten en schenkingen.
Sinds 1987 heb ik ervaring in de buitendienst (waarvan 28 jaar in de financiële dienstverlening) en vervolgens in het notariaat. 
Met een goed luisterend oor ben ik in staat de wensen van de mensen te vertalen naar een gedegen en persoonlijk (levens)testament met eventueel
bijbehorende schenkingen.
In zowel de Nederlandse als Friese taal kan ik een gesprekspartner voor u zijn.

 Wat is Testament Recht?

Testament Recht is een bedrijf dat u helpt bij het begeleiden van uw testament, levenstestament en schenkingen (direct of op papier). 
De wijze van (levens)testamenten en schenkingen zijn in deze tijd complex, omdat de functie van dit soort type testamenten van de 21e eeuw (ook wel flex testamenten of estate planningstestamenten genoemd) veelal zijn gericht op het besparen van erfbelasting en het voorkomen dat een groot deel van het vermogen verdampt, voor het geval u in een zorginstelling terecht komt of afhankelijk bent van ingekochte zorg volgens de WLZ (Wet Langdurige Zorg).
Daarnaast is het van vitaal belang dat het testament persoonlijk, op maat is toegesneden, en past bij uw idee van wie uw nalatenschap mag beheren en aan wie het toekomt. 

Wat kan Testament Recht voor u betekenen?

Een erfrechtspecialist is een persoon die uw gehele vermogen, uw (familie)verhoudingen en belastingoptimalisatie bekijkt.
Een estateplanner (erfrechtspecialist) geeft maatwerk en is relevant voor zowel grote als kleine vermogens.
De reden van begeleiding in dergelijke zaken is dat veel mensen de weg naar de notaris als een hoge drempel ervaren.
Bovendien kunt u niet bij alle notarissen een gratis gesprek aanvragen en als het gesprek kosteloos is, dan krijgt u meestal maximaal een uurtje de tijd
om uw zaak met de notaris te bespreken.
De praktijk leert dat als u alle zaken wilt bespreken, een uur simpelweg te kort is.
In alle rust ga ik met u het gesprek bij u thuis voeren (het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend) in een voor iedereen te begrijpen taal en duurt circa drie uur. 
Indien u van mijn diensten gebruik maakt, ontvangt u een document met daarin uw wensen in gewone mensentaal beschreven.
Samen met u wordt er gezocht naar een notaris. De betreffende notaris stuurt de concept akten naar u en naar mij.
Ik bekijk of uw wensen goed zijn vertaald in dit juridische document.
Daarna kunt u de akten bij de notaris ondertekenen, zodat al uw wensen officieel zijn vastgelegd.


Eenmansbedrijf

Als eigenaar van het bedrijf Testament Recht worden alle werkzaamheden door mijzelf uitgevoerd; het houden van lezingen, bezoeken aan huis,
het opmaken van uw persoonlijk document in begrijpelijke taal, het controleren van de concept akten van de notaris en natuurlijk de telefonische contacten.
Kortom, u heeft altijd met één persoon te maken.
En daarmee is de lijn altijd kort.  


Contact

Middels "contact" op deze website kunt u mij benaderen voor het aanvragen voor een bezoek bij u thuis.
Maar bellen mag natuurlijk ook. Ook deze gegevens kunt u terugvinden onder "contact" op deze website. 

Graag tot ziens en blijf gezond. 


Hartelijke groet van

Hilda Dijksma