Testimonials

Testamentrecht testimonial Sjouke Berger

Mijn partner en ik hadden het plan opgevat, om een levenstestament op te laten maken. Daarnaast wilden we ons bestaande testament laten controleren en eventueel upgraden. Tijdens het zoeken op internet, naar een notaris, kwam ik de website “Testamentrecht” van Hilda Dijksma tegen. Nieuwsgierig geworden naar hetgeen Hilda voor ons kon betekenen, heb ik telefonisch contact met Hilda opgenomen, en een afspraak voor een intakegesprek gemaakt. Ik ben best wel kritisch ingesteld, en was dan ook terughoudend in mijn verwachtingen. Eerst zien en dan geloven. Hilda overtrof mijn verwachtingen ruimschoots. Ze is een nuchtere dame, die open en geduldig informeert naar de wensen van de betrokkenen. Ze vraagt door en adviseert je naar de mogelijkheden en de consequenties hiervan. Hilda ontzorgt, verzorgt en begeleid je door het hele proces. Er is volop ruimte voor vragen, zelfs nadat de testamenten voor akkoord ondertekend zijn. Als ik als nuchtere Nederlander en kritische fries een cijfer als waardeoordeel zou mogen geven, kan ik oprecht niet anders dan de dienstverlening van Hilda Dijksma met een dikke 10 te waarderen. Het is zeker een aanrader om Hilda in te schakelen bij het laten opstellen van een (levens)testament.
Met vriendelijke groet Sjouke Berger Heerenveen


Sjouke Berger


Testamentrecht testimonial Jan & Annie
N.a.v. een advertentie in de LC contact gezocht met Hilda die in een paar uur tijd ons geholpen heeft met het maken van een (levens)testament Hilda is zeer prettig en humoristisch in de omgang en weet van de hoed en de rand en kan in zeer duidelijke mensentaal uitleggen wat als juridisch wordt omschreven.. M.a.w. Het is perfect door haar geregeld
Jan & Annie


Testamentrecht testimonial Sietie en Sipke

We begjinne al wat âlder fan dagen te wurden, mar fiele ús noch jong. Dus in testamint opmeitsje litte, ja dat moast al ris, mar we lieten it hieltyd mar wer gewurde. Ommers dat kin noch wolris. Inkeld op ynternet sjen en stikjes út 'e krante bewarje en der neat mei dwaan. Sa gie dat by ús en dêr bleaun it by, jierren oanien.
Dan lêze we koart lyn in stikje yn it krantsje Middelpunt (Akkrum e.o.) fan Hilda Dijksma. Hja leit yn dúdlike wurden út wat it belang is fan it opmeitsjen fan in testamint. En net ûnbelangryk, hja komt sels om it út te lizzen en dúdlik te meitsjen. We nûgje har út en dat blykt in boppeslach. Yn hiel dúdlike taal fertelt hja ús wat der allegearre mooglik is en wat der sa al om 'e hoeke sjen komt. Dat alles mei in hiel lege drompel, noch better sein gjin drompel. Hiel noflik hawwe we yn geef Frysk de saken trochnaam en sa binne we kaam ta it opmeitsjen fan in testamint.
Hilda hat ús op fatsoenlike en kundige wize goed fierder holpen. In stikje humor paste ek goed yn it gehiel. Wy binne sa tefreden as wat. It hoecht net oars.


Sietie en Sipke


Testamentrecht testimonial Jan en Truida

Het was er jaren niet van gekomen een (levens)testament op te laten maken tot we in een plaatselijk krantje geattendeerd werden op een artikel over deze testamenten. In dit artikel werden we op het spoor gezet naar testamentrecht of te wel Hilda Dijksma.
Kontakt gezocht en afspraak gemaakt bij ons thuis. Alles wat maar langs zou kunnen komen kwam ter sprake.
Ze heeft alles tot in de kleinste details uitgelegd en daarna concepten met toelichtingen aangeleverd.
Ook telefonisch even een vraag stellen, geen probleem.
We hoefden eigenlijk alleen maar naar de notaris om de handtekeningen te zetten.
Wat een geluk dat we de advertentie tegen kwamen.
Hartelijk dank Hilda voor deze Dijken van Testamenten.


Jan en Truida


Testamentrecht testimonial Marian

Via mijn huidige partner kwam ik bij Hilda terecht.
Met Hilda heb ik bij mij thuis een goed gesprek gehad.
Hilda is erg duidelijk, prettig in de omgang en tijdens het hele traject is er steeds de mogelijkheid om haar te contacten en dat is erg fijn.
Ze geeft antwoord op al je vragen, is betrokken en daardoor heb ik alles naar mijn idee goed kunnen regelen.
Hartelijk dank!


Marian


Testamentrecht testimonial Arie Doeksen en Gettje Pals

Onze testamenten lagen al wat jaren op de plank en het was ons wel duidelijk dat het noodzakelijk was om deze te herzien en aan te vullen, toen we een advertentie van Hilda Dijksma zagen.
Wat zijn we blij dat we contact met haar hebben opgenomen. Hilda heeft ons op een zeer prettige, deskundige wijze terzijde gestaan bij het herzien van onze testamenten en het opstellen van onze levenstestamenten. De samenwerking met haar hebben wij gedurende het best intensieve proces ervaren als heel plezierig en accuraat en haar vakkennis was onontbeerlijk om tot een goed afgewogen resultaat te komen. De afronding van dit traject bij de notaris was geheel in de prettige stijl van het gehele proces: gedegen, betrokken en duidelijk.
Wij zijn erg blij dat we een aantal zeer essentiële zaken nu goed geregeld hebben en kunnen Hilda van harte aanbevelen !


Arie Doeksen en Gettje Pals


Testamentrecht testimonial Sijtze Jorritsma
Ook wij hadden een tijd terug de advertentie gelezen welke was geplaatst in een krant.....een tijdje deze laten liggen. Op een gegeven moment contact gezocht om toch maar eens zaken te bespreken, Hilda nam al kort na de mail contact met ons op en hebben toen een afspraak gepland. Wij kijken terug op zeer plezierig en vooral duidelijke uitleg ! Al met al zeer aan te bevelen..........Hilda dank daarvoor.
Sijtze Jorritsma


Testamentrecht testimonial Sybren Boschma en Hinke Mulder

In een regionale krant las ik wat een erfrecht specialist, in dit geval Hilda Dijksma, voor mensen kan betekenen bij het opstellen van een samenlevingscontract, testament en levenstestament.
Onze situatie en onze wensen waren niet doorsnee maar vanuit onze samengestelde leefsituatie wel begrijpelijk.
Hilda heeft samen met ons gepuzzeld tot onze wensen konden worden vertaald in juridisch haalbaar- en kloppend taalgebruik.
Wij willen haar bedanken voor de duidelijke uitleg, de tussentijdse contacten die nog nodig waren en een flink staaltjes vakkundigheid.


Sybren Boschma en Hinke Mulder


Testamentrecht testimonial Monte Huizinga
Als je hulp wilt hebben van het maken van je testament, roep mevrouw Dijksma in, die is dat gewend. Zo dacht ik, nadat ik een advertentie van haar had gelezen, en zij mij vakkundig heeft geholpen. Ze neemt alle tijd voor je, en kan je met gewone woorden alles zeer duidelijk uitleggen, hoe alles in zijn werk gaat. Blij dat ze mij geholpen heeft, en echt een aanbeveling waard.
Monte Huizinga


Testamentrecht testimonial Monte Huizinga
Tsja, it testamint meitsje, hoe moat ik dat ha, gjin probleem, gean nei frou Dyksma. Sa tocht ik, neidat ik in adfertinsje sjoen hie, fan har yn de krante,en neidat se my fakkûndich holpen hat. Se nimt alle tiid foar je, en kin je alles dúdlik en yn begryplike taal útlizze, hoe as alles yn syn wurk giet. Bliid dat ik har ynhierd ha. En ek fyn, dat it yn je memmetaal kin. Tige tank foar jo krewearjen (ter wille zijn).
Monte Huizinga


Testamentrecht testimonial Engbert Hoekstra

Ik had een testament, maar had al een paar jaar twijfel of het nog bij deze tijd paste en ik wou mijn kleinkinderen iets meer bedelen dan in mijn vorige testament stond beschreven. Heb toen ik een advertentie in het plaatselijk tijdschrift had gelezen de telefoon genomen en Hilda Dijksma gebeld met de vraag wat zij in deze voor mij kon betekenen. We hebben een afspraak gemaakt bij mij thuis en zij heeft met mij in begrijpelijke taal alles op schrift gesteld zodat het voor mij duidelijk was en kon lezen en begrijpen. Ik heb van Hilda een kundig en zeer waardig verhaal op papier gekregen wat zij heeft door gestuurd naar een notaris wat inmiddels is getekend door mij en de bij mijn ervaring prettige notaris. Deze vrouw is voor mij zeer betrokken en kundig overgekomen, dus een aanbeveling waard.


Engbert Hoekstra


Testamentrecht testimonial Jaap en Hilly Hofstra

Ook wij liepen langere tijd rond met de gedachten om naar een notaris te gaan voor het opmaken van testamenten.
Een artikel in een plaatselijke krant was de reden met Hilda contact op te nemen.
Bij het huisbezoek werd op duidelijke en begrijpelijke manier de inhoud van testament en levenstestament verteld.
Wij besloten daarna dit traject in te gaan en af te handelen. Hilda heeft ons hierin heel goed begeleid, waarvoor dank. Zij heeft het contact met een notaris geregeld en de akten zijn inmiddels getekend.
Hilda is erg betrokken, heel kundig en een aanbeveling waard.


Jaap en Hilly Hofstra


Testamentrecht testimonial Frans Vermeulen

De noodzakelijk update van ons testament lag al jarenlang tevergeefs te wachten, totdat we een lezing bijwoonden van Hilda Dijksma. Zij vertelde in een helder betoog en aan de hand van een praktijkvoorbeeld, hoe belangrijk het is om middels een persoonlijk testament en eventueel een levenstestament, de regie te hebben en te houden over je goederen, geld en gezondheidsvragen.
Tijdens haar langdurig bezoek aan ons maakte zij een uitvoerige inventarisatie van onze gezinssituatie, liquiditeit en wensen, waarbij zij duidelijk haar grote kennis op het gebied van erfrecht en fiscale consequenties en mogelijkheden liet zien. Deze inventarisatie resulteerde in een document in begrijpelijke taal, met daarin onze wensen en een gebruiksaanwijzing voor te nemen acties op de momenten waarop het testament of levenstestament van toepassing zou zijn. Dit document diende tevens als sjabloon voor ons officiële testament en levenstestament van de notaris. In de periode voordat de ondertekening bij de notaris plaats vond, was er nog veel telefonisch contact voor al onze vragen en opmerkingen.
Wij hebben dit traject ervaren als een zeer prettig proces, waarbij de vakkundigheid en de geduldige coaching van Hilda in deze lastige materie, van doorslaggevende betekenis was. Al met al kunnen wij stellen dat mensen zoals Hilda van essentieel belang zijn om de vertaalslag te maken van (levens) wensen naar (levens)testament en te begrijpen wat je uiteindelijk tekent bij de notaris. "Hulde voor Hilda".
Frans en Marjanne


Frans Vermeulen


Testamentrecht testimonial Josh en Wilma

Via een artikel in de lokale krant maakten we kennis met Hilda. We hebben haar voor een gesprek bij ons thuis uitgenodigd.
Dat bleek een goede zet: Hilda weet op een prettige en heldere wijze de opties met je door te nemen die er zijn op het gebied van (levens)testamenten. Niet dat we meteen alles begrepen..maar Hilda stond altijd weer klaar om vragen van ons die er na het gesprek kwamen, te beantwoorden.
De notaris die ze voor ons uitzocht vonden we ook zeer prettig: kort en krachtig nam hij nog eens door wat we met Hilda hadden opgesteld.
Wij bevelen daarom Hilda van harte aan!


Josh en Wilma


Testamentrecht testimonial John en Greet

Wij hadden al testamenten, maar de wet verandert, de familie omstandigheden wijzigen en je gaat je afvragen klopt het allemaal nog wel wat we hebben vastgelegd. Een beetje ingelezen op internet maar dan raak je toch al gauw het spoor bijster.
We zagen een advertentie van Hilda in een huis-aan-huiskrant voor een lezing maar voelde toch meer voor een persoonlijk (gratis) gesprek aan huis om te kijken of er nieuwe mogelijkheden waren voor onze situatie.
Een afspraak was snel geregeld en Hilda heeft ons helder wegwijs gemaakt in allerlei juridische opties die bij een modern testament mogelijk zijn daarbij rekening houdend met de belangen van alle partijen en fiscaliteiten.
We hebben een boekje ontvangen met een duidelijke uitleg van allerlei begrippen en trajecten. En onze wensen zijn door Hilda voor ons vertaald naar de de notaris. Ook de afspraak met de notaris werd geregeld door haar. We hebben de conceptaktes volgens afspraak en op tijd mogen ontvangen en een mail of telefoontje om nog wat verduidelijking werd altijd snel beantwoord.
Testament en levenstestament/volmachten, het is een hele kluif geworden, maar we hebben nu wel het gevoel dat alles goed geregeld is met de nodige flexibele opties. Een hele geruststelling.
En dat alles voor een aanvaardbaar bedrag. (Goede prijs/kwaliteitsverhouding. 5 sterren)


John en Greet


Testamentrecht testimonial Douwe en Gellie
Wij hebben een goede stap genomen om met Hilda in zee te gaan. De manier waarop zij ons heeft voorgelicht hoe het met een testament en een levenstestament in elkaar steekt, vinden wij zeer bijzonder. In een duidelijke taal die wij goed konden begrijpen. Het is een ingewikkelde materie waar wij niet veel van afwisten. Van het begin tot aan de notaris toe heeft ze alles geregeld. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en een goed resultaat. Bedankt Hilda.
Douwe en Gellie


Testamentrecht testimonial Jan & Marian
Wij zijn zeer enthousiast over de wijze waarop Hilda ons heeft begeleidt naar ons testament en levenstestament. HIlda levert in onze ogen zorgvuldig maatwerk! Wij hebben Hilda als deskundig, hulpvaardig, professioneel en empatisch ervaren. Hilda heeft "oog en oor" voor specifieke wensen, denkt mee en is helder in haar formuleringen, erg prettig bij deze soms zo ingewikkelde materie! Voor vragen en uitleg was Hilda bereikbaar en nam de tijd om de vragen met ons te bespreken. Het voelde als een zeer prettige samenwerking. Met het eindresultaat zijn wij zeer content!
Jan & Marian


Testamentrecht testimonial Greet en Ben

Wij zijn blij, Hilda gevraagd te hebben te helpen bij ons traject naar de notaris. Omdat wij al langer met de gedachten rondliepen om naar een notaris te stappen. In verband met het opmaken van een testament.
Wij waren blij met de voorlichtingsavond verzorgd door Hilda, en na afloop ervan verrast over de punctualiteit van de informatie. Het was een ongedwongen, open voorlichting, vrijblijvend en bijzonder informatief. Omdat ons dat vertrouwen gaf hebben we meteen een afspraak gemaakt voor een gesprek thuis. Het deskundige gesprek thuis, de concept documenten en de uiteindelijke afhandeling van het testament bij de notaris, is naar onze volle tevredenheid afgewerkt. Hilda, nogmaals hartelijk bedankt voor je vriendelijke maar ook deskundige aanpak, en je attente begeleiding naar een testament op maat.


Greet en Ben


Testamentrecht testimonial Wietze en Willie

Door een advertentie zagen wij dat Hilda een lezing gaf. Wij zijn daar heen geweest en dat sprak ons aan. Daarna hebben we een afspraak gemaakt en is Hilda bij ons thuis geweest. In gewone taal heeft ze ons uitgelegd wat een testament en levenstestament inhoudt. Wij hebben met een goed gevoel ons testament en levenstestament laten opmaken. Bedankt hiervoor Hilda.


Wietze en Willie


Testamentrecht testimonial Henk Riemersma

Deskundig en weet waar ze het over heeft! En je krijgt in duidelijke taal uitleg. Betrokken vanaf het begin tot en met de akte passage bij de notaris. Al met al een mooie ervaring.


Henk Riemersma


Testamentrecht testimonial A. Huisman

We zijn blij dat we Hilda in de arm hebben genomen om ons te begeleiden in het traject naar de notaris. Hilda is een prettig, toegankelijk persoon, neemt de tijd voor je en verstaat de kunst om de zaken op een duidelijke en heldere manier uit te leggen en samen te vatten. Kortom, een aanbeveling waard.


A. Huisman


Testamentrecht testimonial Wimmie

Kortgeleden las ik een berichtje in het weekblad Sa, waarin een berichtje stond van Hilda Dijksma testamentrecht.
Dit sprak mij aan.
Ik heb een afspraak gemaakt en Hilda is bij mij thuis geweest, waar ze helder en duidelijk uitleg geeft over een levenstestament.
We hebben daarna nog een paar keer telefonisch contact gehad, wat mij erg goed deed.
Ze is erg betrokken. 


Wimmie


Testamentrecht testimonial Annie Kooistra

Bedankt Hilda, persoonlijk en zakelijk heb je voor ons alles op een rijtje gezet met een goede onderbouwing. Voor onze vragen nam je alle tijd, het was voor ons een goede investering en kunnen het iedereen aanraden.


Annie Kooistra


Testamentrecht testimonial Sip en Joke, Wijnjewoude

Hilda kan de zaken uitstekend en begrijpelijk op een rijtje zetten, geeft (tegen) gas waar nodig en is zeer zorgvuldig en nauwgezet zowel in woord als in geschrift. De toewijding waarmee Hilda het complete traject (ook de dingen waar je je eigenlijk liever niet mee bezig houdt) begeleidt heeft onze bewondering. Chapeau Hilda en wij bevelen jou van harte aan.


Sip en Joke, Wijnjewoude


Testamentrecht testimonial Imi Tiesinga, Roden

Prima werk, duidelijke taal. Recht toe recht aan.
Dat is het werk van Hilda.
Een aanrader!

 

 

 

 

 


Imi Tiesinga, Roden


Testamentrecht testimonial Hendrik & Klaasje, Gorredijk

Stilstaan bij grote veranderingen in het leven en de gevolgen...

Een artikel in een weekblad over "Testament in begrijpelijke taal", wekte onze belangstelling.
Mede omdat wij zogenaamde "babyboomers" zijn en geconfronteerd worden met ziekte en afscheid om ons heen.
Zolang deze problemen zich niet direct bij je aandienen, wil je je er niet mee bezighouden.
Laat staan dat je niet weet waar je moet beginnen.
Mijn man en ik hadden daarom besloten om de lezing van Hilda Dijksma bij te wonen.
Na de lezing hebben wij direct een afspraak met Hilda gemaakt.
We hebben het contact met Hilda als heel plezierig ervaren. En zoals in het artikel stond:
niets bleef onbesproken.
Hilda was heel duidelijk in taal en schrift.
Door eerst een gesprek bij je thuis te voeren wordt een brug geslagen naar de notaris.
In onze beleving doet zij dit werk met hart en ziel.
Wij bevelen haar dan ook van harte aan.

 


Hendrik & Klaasje, Gorredijk


Laat een bericht achter