Privacy verklaring

Testamentrecht Privacy verklaring

Privacyverklaring van Testament Recht
Deze verklaring geeft informatie over hoe Testament Recht omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Contactgegevens
Deze zijn terug te vinden op deze website bij "contact". 

Dienstverlening Testament Recht
Uw persoonlijke gegevens en uw financiele situatie zijn nodig om u van een goed advies te kunnen voorzien, zodat op de juiste wijze aan de zorgplicht kan worden voldaan. De enige die deze gegevens verstrekt, bent u zelf. De zorgplicht heeft als doel om middels een goede onderbouwing de noodzaak van akten aan te kunnen tonen. 
Zodra u als klant toestemming geeft om de opdracht te bewerkstelligen, zullen deze gegevens worden verwerkt in een document. 
Dit document is bedoeld als naslagwerk voor uzelf, maar zal ook worden gedeeld met de betreffende notaris(sen) en zijn/haar medewerkers, om zo helder mogelijk inzage te geven op welke wijze de onderdelen van het (levens)testament en eventuele schenkingen met u zijn besproken. Bovendien heeft de betreffende notaris en zijn/haar medewerkers de aangeleverde informatie nodig om op de juiste wijze invulling te kunnen geven aan de concept akten (ontwerpen). 
Voor deze toestemming dient u een schriftelijke verklaring te ondertekenen (Opdracht Tot Dienstverlening) zodat al uw gegevens aan het betreffende notariskantoor kunnen worden verstrekt.

Bewaartermijn persoonlijke - en financiële gegevens
Alle persoonlijke - en financiële gegevens worden bewaard zolang het bedrijf Testament Recht blijft bestaan, om u ook na passering van de akten van dienst te kunnen blijven zijn. Denk aan vragen over de bestaande akten of indien u van een nieuw advies wenst te worden bediend.
Op uw verzoek mogen de gegevens worden verwijderd. Dit heeft echter tot gevolg dat na passering van de akten er geen advies op basis van de eerder vastgelegde akten kan worden gegeven.
Indien u geen gebruik wenst te maken van de diensten van Testament Recht, dan worden deze een jaar na het gesprek vernietigd, tenzij eerder door u aangegeven.
Al uw gegevens zullen nooit aan derden (m.u.v. het notariaat) worden verstrekt, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of dat deze door de overheid wordt opgelegd. 

Klachten over de verwerking van uw persoongegevens door Testament Recht
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Testament Recht dan verneem ik, Hilda Dijksma, dit graag via de contactgegevens.
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).