Diensten

TestamentRecht Levenstestament

Stel dat uw partner door een ongeval in coma is geraakt of dement is.
Veel mensen denken dat de gezonde partner de woning dan mag verkopen, maar niets is minder waar.  
Om een eigen woning te kunnen verkopen dienen beide partners wilsbekwaam te zijn. Is dat niet het geval, dan zal de kantonrechter een bewindvoerder moeten aanwijzen om ervoor te zorgen dat de woning kan worden verkocht. Deze procedure is tijdrovend en bovendien moet de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen over alle uitgaven. Als gezonde partner bent u op deze wijze zeer beperkt in uw handelen.
Dit kunt u voorkomen door in een gezonde geestelijke toestand van te voren een levenstestament op te laten maken.
U kunt hierin de financiële vrijheden en/of beperkingen van de gevolmachtigden vast laten leggen, maar ook kunt u aangegeven of u een behandelverbod of euthanasieverklaring wenst, wanneer u niet meer zelf over uw levenslot kunt beslissen.
Een behandelverbod of euthanasieverklaring is overigens een wens, geen recht. Zonder medewerking van een arts kan dit niet worden uitgevoerd.