Wist u dat

Testamentrecht Besparing erfbelasting

Op welke wijze kan er erfbelasting worden bespaard?
Daar zijn (afhankelijk van de persoonlijke situatie) verschillende mogelijkheden voor. 
Wanneer er sprake is van een gezin met (gezamenlijke) kinderen, dan kan een op - of afvullegaat een optie zijn.
Daarmee worden de vorderingen van de kinderen verkleind tot bijvoorbeeld hun vrijstelling (dit is overigens geen onterving), zodat bij overlijden van de eerste partner er geen of zo weinig mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden.
In het verleden is veelvuldig testamentair gebruik gemaakt van een zogenaamde tweetrapsmaking (in de wandelgangen ook wel een tweetrapsraket genoemd en niet te verwarren met een tweetrapsmaking gekoppeld aan een op - of afvullegaat), maar deze constructie pakt ongunstig uit als men er ook voor wil zorgen dat er zoveel mogelijk vermogen bij de kinderen blijft, indien er sprake is van definitieve opname in een verpleeg - of zorginstelling.
In verreweg de meeste gevallen zal alleen een op - of afvullegaat niet afdoende zijn om alles zo waterdicht mogelijk te maken.
Voor samengestelde gezinnen is een dergelijke optie ook mogelijk, maar hier zullen aanvullende maatregelen in het testament dienen te worden getroffen om de afwikkeling voor alle partijen zo gunstig mogelijk te laten verlopen.  
Een ingewikkeld verhaal, maar tijdens mijn bezoek bij u thuis zal deze functie voor u worden getekend en in de meeste gevallen meer duidelijkheid verschaffen.