Wist u dat

Testamentrecht Codicil

Het is mogelijk om bijvoorbeeld kledingstukken, bepaalde sieraden, boeken of andere tot de inboedel behorende zaken te legateren, zonder tussenkomst van een notaris. 
Dergelijke zaken kunnen in een zogenaamd codicil worden beschreven. 
Andere dan de hierboven vermelde zaken dienen wél door een notaris in een testament te worden vastgelegd. 
Een codicil dient met eigen hand te worden geschreven, voorzien van handtekening en datum. 
Er moet precies worden aangegeven welk object gelegateerd dient te worden.  
Indien het codicil uit meerdere bladen bestaat, is het verstandig ieder blad van paraaf of handtekening te voorzien. 
Om te voorkomen dat het betreffende codicil in verkeerde handen terecht komt,
is het aan te bevelen om deze door de notaris te laten bewaren. 
Het mag ook in een testament worden beschreven. Dat is zeker aan te raden als het om kostbare voorwerpen gaat. 
Mocht er na het geschreven codicil een testament worden opgemaakt, dan dient er rekening mee gehouden te worden dat in het testament duidelijk wordt vermeld dat het eerder opgemaakte codicil gehandhaafd blijft.