Wist u dat

Huisdieren

TestamentRecht Huisdieren

Huisdieren kunnen een rol in het testament spelen.
Met name als het om grotere huisdieren, zoals bijvoorbeeld paarden, gaat. 
In dat geval wordt het vaak spannender wie zolang deze dieren dient te verzorgen en welke vergoeding daar (eventueel) tegenover staat.
Instellingen met een ANBI - (Algemeen Nut Beogende Instelling) en SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status, die voor dergelijke dieren kunnen zorgen, zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting.
Voor personen buiten het gezin (andere personen dan ouders, kinderen en kleinkinderen) geldt een vrijstelling van € 2.208,=. Tot een bedrag van € 126.723,= wordt met 30% belast, het meerdere wordt met 40% belast. 
Bovengenoemde bedragen gelden voor het jaar 2020. 

Codicil

TestamentRecht Codicil

Het is mogelijk om bijvoorbeeld kledingstukken, bepaalde sieraden, boeken of andere tot de inboedel behorende zaken te legateren, zonder tussenkomst van een notaris. 
Dergelijke zaken kunnen in een zogenaamd codicil worden beschreven. 
Andere dan de hierboven vermelde zaken dienen wél door een notaris in een testament te worden vastgelegd. 
Een codicil dient met eigen hand te worden geschreven, voorzien van handtekening en datum. 
Er moet precies worden aangegeven welk object gelegateerd dient te worden.  
Indien het codicil uit meerdere bladen bestaat, is het verstandig ieder blad van paraaf of handtekening te voorzien. 
Om te voorkomen dat het betreffende codicil in verkeerde handen terecht komt,
is het aan te bevelen om deze door de notaris te laten bewaren. 
Het mag ook in een testament worden beschreven. Dat is zeker aan te raden als het om kostbare voorwerpen gaat. 
Mocht er na het geschreven codicil een testament worden opgemaakt, dan dient er rekening mee gehouden te worden dat in het testament duidelijk wordt vermeld dat het eerder opgemaakte codicil gehandhaafd blijft. 

Stiefkinderen

TestamentRecht Stiefkinderen

Partners met kinderen uit eerdere relaties komen steeds vaker voor. 
Kinderen van de andere partner, die niet eigen kinderen zijn, worden stiefkinderen genoemd.
Tussen degene die niet de ouder is en het kind van de andere partner bestaan geen "familierechtelijke betrekkingen".
Een stiefkind heeft daardoor niet automisch recht op het erfdeel van de stiefouder.
Het is echter wèl mogelijk om een stiefkind als eigen kind op gelijke basis mee te laten erven. 
Maar dat moet dan wel bij testament worden geregeld. Zonder testament is hiervan geen sprake.
Eigen kinderen kunnen tegen de gelijke behandeling niets ondernemen. Zo nodig wordt zelfs hun legetieme portie (de helft van het oorspronkelijke kindsdeel) daardoor verminderd. 
Door het erkennen van stiefkinderen in het testament worden zij fiscaal gelijk gesteld aan eigen kinderen.
Na het overlijden van de stiefouder behoudt het stiefkind dezelfde status. 
Dit geldt niet als het huwelijk is ontbonden door echtscheiding.


Legaat aan kleinkinderen

TestamentRecht Legaat aan kleinkinderen

Het is mogelijk een vast bedrag of een percentage van uw nalatenschap toe te kennen aan uw kleinkinderen, wanneer u komt te overlijden.
Als u dit wenst, dient u dit in uw testament vast te laten leggen. 
Per 2010 zijn de vrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen gelijk getrokken; € 20.946,= (2020) per kleinkind, per opa en per oma.
Dit betekent dat u op deze wijze erfbelasting kunt besparen.
En kleinkinderen zijn er blij mee.

Daarnaast kunt u in het testament aangeven op welke leeftijd de kleinkinderen hun erfdeel mogen ontvangen. Tot zolang dient de bewindvoerder goed op dit geld te passen.
Maar wie wordt dan de bewindvoerder?
Ook dat mag u zelf bepalen.
Zolang u dit maar op de juiste wijze in het testament op laat nemen.
Want alleen dan wordt het naar uw wens uitgevoerd.

Het nadeel van een dergelijk legaat is dat uw eigen kinderen minder krijgen.
Als eigen kinderen het financieel zwaar hebben, kunt u overwegen dit niet te doen of het legaat te verlagen naar een klein bedrag.


Groen beleggen

TestamentRecht Groen beleggen

Als u spaart hoeft u geen vermogensbelasting te betalen zolang dit binnen het heffingsvrij vermogen valt. Heeft u meer geld op uw spaar- en/of betaalrekening dan dit heffingsvrij vermogen, dan dient u vermogensbelasting te betalen. 

Verschillende banken in Nederland hebben zogenaamde groenfondsen. Als u belegt in zo’n groenfonds stijgt uw heffingsvrij vermogen waardoor u minder belasting hoeft te betalen én deze verhoogde vrijstelling zorgt er tevens voor dat dit bedrag niet wordt meegenomen voor de berekening van de eigen bijdrage in de zorg.
De eigen bijdrage in de zorg wordt berekend op basis van het belastbaar inkomen en uw vermogen. De peildatum voor deze berekening voert terug naar twee volledige kalenderjaren daarvoor. Dus als halverwege het jaar 2020 uw eigen bijdrage dient te worden getoetst, is voor deze berekening de peildatum 1 januari 2018.
Welke groenfondsen geven dit (belasting)voordeel? Kijk op www.belastingdienst.nl
Laat u door uw bank goed informeren welk risico u loopt als u belegt met een dergelijk product.