Wist u dat

Testamentrecht Eigen woning

De eigen woning speelt voor veel mensen een cruciale rol bij overlijden en/of wilsonbekwaamheid. 
Bij overlijden wordt de WOZ waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van de woning meegenomen in de optelsom van het vermogen.
Een eventuele hypotheekschuld wordt daarbij in mindering gebracht.
Aangezien bij de meeste mensen het vermogen "in de steen" zit, kan bij overlijden van de ene partner (bij gezin met kinderen), ook bij minder vermogende mensen een situatie ontstaan dat zij erfbelasting moeten betalen, ondanks dat er weinig geld op de spaarrekening staat. 
Volgens de huidige wetgeving wordt de langstlevende partner weliswaar volledig eigenaar van alle eigendommen, er moet in veel gevallen over de hoogte van de vordering van de kinderen erfbelasting worden betaald. 
Ook al krijgen de kinderen dit niet direct in handen.
En daar houden de meeste mensen geen rekening mee. 
Middels een gedegen testament kan dit worden voorkomen.

Daarnaast zorgt een goed levenstestament ervoor dat bij wilsonbekwaamheid de aangewezen gevolmachtigde voor je mag handelen. 
Ook al is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen, de gezonde partner mag (zonder een levenstestament) dan niet het huis verkopen. 
Beiden moeten wilsbekwaam zijn. Is dat niet het geval, dan dienen alle uitgaven te worden verantwoord aan de kantonrechter.
De kantonrechter bepaalt hoeveel geld er mag worden besteed. Een levenstestament is daardoor in veel gevallen een "must". 
Middels een gedegen levenstestament kan dit worden voorkomen.
Sterker nog, met de juiste tekst in het levenstestament kan worden voorkomen dat een groot deel van de eigen woning niet verdampt wanneer beide partners of de langstlevende definitief wordt opgenomen in een zorginstelling.