Wist u dat

Testamentrecht Onterving kinderen

Kunnen kinderen worden onterfd? 
Van alle doelgroepen die er bestaan, hebben kinderen in de nalatenschap een beschermde status. Kinderen kunnen in een testament worden onterfd, maar als een kind niet berust in de onterving, dan behoudt het kind het recht op een legitieme portie. Dat is de helft van zijn of haar kindsdeel in geld uitgedrukt.
Het onterfde kind heeft geen zeggenschap over de nalatenschap en alleen recht op geld, niet op goederen. 
Het kind dient nog wel binnen vijf jaar na het overlijden van de betreffende ouder de legitieme portie op te eisen, anders krijgt het alsnog niets. 

Indien een kind een zwaar verstandelijke beperking heeft en/of een uitkering ontvangt waarbij vermogen zoals een erfenis moet worden opgegeten, dan gelden er andere regels.