Lezingen

Testamentrecht Testamentrecht lezingen

Tijdens de lezing wordt u geïnformeerd over de wettelijke verdeling. Naar aanleiding van praktijkvoorbeelden wordt aangegeven waar de wet geen rekening mee houdt en op welke wijze u dit middels een (levens)testament kunt voorkomen. 
Een (levens)testament blijft altijd persoonlijk en werkt in veel gevallen erfbelasting besparend. 

Met regelmaat worden er lezingen gehouden. Wanneer een lezing plaatsvindt, wordt deze ongeveer een week van te voren zichtbaar op deze website. U kunt zich dan hiervoor aanmelden. 

Een bezoek aan deze lezing is altijd kosteloos.
Om een schatting te kunnen maken van het aantal bezoekers wil ik u vriendelijk verzoeken u telefonisch of via de mail op te geven en aangeven met hoeveel mensen u de lezing gaat bezoeken. 
Alvast hartelijk dank hiervoor.

Hilda Dijksma