Wist u dat

Testamentrecht Voogdij

Wie zorgt er voor de minderjarige kinderen als beide ouders voortijdig komen te overlijden?
Een niet alledaagse vraag met betrekking tot een situatie waar je als ouder liever niet aan denkt. 
Toch is het van belang om als ouder te voorzien in een antwoord op deze vraag.
In een dergelijke situatie komt het gezag (opvoeding) door de ouders over de kinderen te ontbreken.

Indien hierover niets is vastgelegd, dan bepaalt de rechtbank wie voogd dient te worden.
De rechtbank kan een familielid benoemen of een gecertificeerde jeugdinstelling (zoals stichting jeugdbescherming).

Het benoemen van een voogd kan middels registratie in het gezagsregister of het laten vastleggen in een testament.
In het testament is dit ook mogelijk voor ongeboren kinderen.  

Een voogd dient meerderjarig te zijn, mag niet onder curatele staan en niet lijden aan een geestelijke stoornis. 

De benoemde voogd is niet verplicht deze functie op zich te nemen.
Indien de aangewezen persoon deze functie weigert, dan zoekt de rechter een ander geschikt persoon of een andere instelling. 
Wanneer men deze functie aanvaardt, dan dient men een bereidverklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank.