Wist u dat

Testamentrecht Huisdieren

Huisdieren kunnen een rol in het testament spelen.
Met name als het om grotere huisdieren, zoals bijvoorbeeld paarden, gaat. 
In dat geval wordt het vaak spannender wie zolang deze dieren dient te verzorgen en welke vergoeding daar (eventueel) tegenover staat.
Instellingen met een ANBI - (Algemeen Nut Beogende Instelling) en SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status, die voor dergelijke dieren kunnen zorgen, zijn vrijgesteld van het betalen van erfbelasting.
Voor personen buiten het gezin (andere personen dan ouders, kinderen en kleinkinderen) geldt een vrijstelling van € 2.208,=. Tot een bedrag van € 126.723,= wordt met 30% belast, het meerdere wordt met 40% belast. 
Bovengenoemde bedragen gelden voor het jaar 2020.